Prvi posredovalci iz PGD Britof

img
Okt
28

V petek 26.10 in soboto 27.10 smo se člani PGD Britofa v ZD Kranj, udeležili tečaja za certificirane prve posredovalce in preizkus uspešno opravilo vseh 10 tečajnikov.

Na Gorenjskem se vzpostavlja sistem prvih posredovalcev (PPO). Namen tega sistema je izboljšati preživetje oseb z nenadnim srčnim zastojem na terenu in nekaterimi drugimi življenjsko ogrožujočimi stanji. ZD Kranj oz. Nujna medicinska pomoč (NMP) je zato pripravil usposabljanje kandidatov, kamor pa smo pristopili tudi člani PGD Britofa. Prvi posredovalci so torej dodatno usposobljeni gasilci ali drugi člani sil za zaščito in reševanje, ki jih po naročilu zdravnika aktivira regijski center za obveščanje. Namen sistema prvih posredovalcev je, da pridejo PPO do bolnika še pred prihodom ekipe NMP ali drugih reševalnih služb in prvi nudijo pravilno pomoč osebam z nenadnim srčnim zastojem ali drugimi stanji. Prednost PPO je ta, da so blizu takim bolnikom, zato lahko hitro ukrepajo. Poudarili bi radi, da certificirani prvi posredovalci ne smejo in dejansko ne zamenjujejo enot NMP ter ne opravljajo dela, ki ga mora opraviti enota NMP na nekem določenem območju, ki ga pokriva, temveč lahko te enote in njihovo delo zgolj zelo uspešno dopolnjujejo.

Na dvodnevnem tečaju, ki je obsegal 10 ur teorije in praktičnega dela, so se tečajniki posvetili predvsem temi temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Tako smo na teoretičnem delu ponovili glavne točke prvega pristopa do poškodovanca, oceno odzivnosti in prizadetosti poškodovane osebe ter pravilen postopek oživljanja z uporabo pripomočkov prvih posredovalcev. Na praktičnem delu smo tečajniki na različnih delovnih točkah vadili scenarije intervencij – tujek v dihalni poti, nezavestne osebe, neodzivne in v srčnem zastoju odrasle osebe, oživljanje dojenčkov, otrok, utopljencev in druga življenjsko ogrožujoča stanja. Izpit je obsegal teoretični in praktični del pred komisijo zaposlenih v NMP.

Radarska Slika padavin

Zadnja Aktiviranja