Mesec požarne varnosti

OKTOBER 2019

Nosilna tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena požarni varnosti v večstanovanjskih objektih. 

Bližnjica do plakata

Bližnjica do letaka

Bližnjica do PPT predstavitve teme požarne varnosti.

 

Program MPV 2019

Obrazec poročila o aktivnostih ob mesecu požarne varnosti – oktober 2019

Vir: GZS

OKTOBER 2018

Tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena številki za klic v sili 112.

Vzporedno z osrednjo tematiko bomo gasilci izvajali tudi druge aktivnosti povezane s požarno varnostjo. V okviru programa meseca varstva pred požari  bomo namenili pozornost tudi požarni varnosti na stavbah kulturne dediščine.

Bližnjica do PPT predstavitve – Številka za klic v sili

Bližnjica do zgibanke o številki 112 za klic v sili

Program meseca požarne varnosti

Vir: GZS

OKTOBER 2017

 

Ko nesreča se zgodi naj bodo proste poti!

Tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena intervencijskim potem in površinam za gasilce.

 

Bližnjica do plakata

Bližnjica do Letaka

 

PROGRAM MPV 2017 – delovno gradivo

Obrazec poročila o aktivnostih ob mesecu varstva pred požari – oktober 20017

 POSVET »INTERVENCIJSKE POTI IN POVRŠINE ZA GASILCE«

27. septembra 2017 je bil v Škofji Loki – ob mesecu požarne varnosti – posvet »Intervencijske poti in površine za gasilce«, namenjen predstavnikom gasilskih zvez ter drugim, ki delajo na področju požarne varnosti in preventive ter bodo tudi nosilci aktivnosti v mesecu požarne varnosti. Posvet je bil posvečen problematiki intervencijskih in dovoznih poti za gasilska vozila. Na njem je bila predstavljena slaba in dobra praksa na terenu, aktualni predpisi ter primeri ureditve problematike intervencijskih poti in površin za gasilce v tujini. V okviru posveta je bil predstavljen požarni načrt, izvedle pa so se tudi praktične delavnice.

 

Program

 

Prosojnice:

Sandi Jugovac, član Komisije za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije:

Intervencijske in dovozne poti za gasilska vozila

Damjan Kmetič, član komisije za gasilsko preventivo pri Skupnosti gasilsko reševalnih zavodov Slovenije:

Smernica SZPV 206 – Površine za gasilce ob stavbah

Iztok Zajc, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije:

Stanje na terenu – prevladujoča praksa

 

Primer dobre prakse:

Nikolaj Kržišnik, poveljnik CZ Občine Škofja Loka in Andrej Štremfelj, poveljnik GPO Škofja Loka:

Ureditev površin za gasilce v Škofji Loki

Sašo Eniko, komandir Policijske postaje Škofja Loka, in Predrag Vasić, Oddelek za okolje, prostor in Občinsko redarstvo Občine Škofja Loka:

Naloge policije in redarstva

Andrej Ambrožič, predsednik GZ Škofja Loka:

Naloge lastnikov objektov

mag. Mojca Zupan, Uprava RS za zaščito in reševanje:

Požarni načrt

dr. Aleš Jug, predsednik Komisije za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije:

Primer ureditve v tujini

Delavnice:

Jaka Sušnik, podpoveljnik GPO Škofja Loka in poveljnik PGD Škofja Loka:
Analiza požara v večstanovanjski stavbi 31. 12. 2014 na Mestnem trgu v Škofji Loki

Andrej Štremfelj, poveljnik GPO Škofja Loka:
Voden ogled ureditve intervencijskih poti v stanovanjskem naselju Podlubnik

Sandi Jugovac, član Komisije za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije, in Aleš Drnovšek, Slovensko združenje za požarno varstvo:

Načrtovanje površin za gasilce po smernici SZPV 206 Površine za gasilce ob stavbah

 

OKTOBER 2016

Tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena splošni požarni varnosti v gospodinjstvih in problematiki ogljikovega monoksida.

Geslo letošnjega meseca je »DELUJMO PREVENTIVNO«

 

 

DELUJMO PREVENTIVNO

PROGRAM MESECA POŽARNE VARNOSTI

Program meseca požarne varnosti za leto 2016 si lahko ogledate na bližnjici.

 

FILM OGLJIKOV MONOKSID – TIHI UBIJALEC

si lahko ogledate na bližnjici.

Zaradi preventivne vsebine filma vas prosimo, da ga delite z drugimi uporabniki družbenih omrežij. Primeren je tudi za predvajanje na predavanjih, saj ga lahko s spleta prenesete tudi na svoj računalnik ali drugo primerno napravo. S širjenjem filma in informacij o nevarnostih ogljikovega monoksida bomo prispevali k večji varnosti občanov.

 

 

Posvet ob mesecu požarne varnosti 2016

Komisija za preventivo je organizirala Posvet ob mesecu požarne varnosti,
ki bo v četrtek, 15. septembra 2016, ob 16.30 v Izobraževalnem centru za ZR na Igu.

Vabilo

Vprašalnik – požarna varnost v domačem okolju 

 

Predavanja si lahko ogledate na spodnjih bližnjicah:

Predstavitev ogljikovega monoksida – viri nastajanja, škodljivosti, zaznavanje dr. Aleš Jug, predsednik Komisije za preventivo
Vpliv ogljikovega monoksida na človeka doc. dr. Miran Brvar, dr. med., Center za zastrupitve, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Določila Pravilnika o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav glede javljalnikov ogljikovega monoksida Jože Kaplar, Ministrstvo za okolje in prostor
Predstavitev javljalnikov in njihovo nameščanje Gašper Golob, Detektor sistemi d. o. o
Predstavitev programa meseca požarne varnosti – oktober 2016 mag. Matjaž Klarič, Gasilska zveza Slovenije
Vprašalnik – požarna varnost v domačem okolju Sandi Jugovac, Komisija za preventivo

 

 

 

OKTOBER 2015

Osrednja tematika letošnjega meseca požarne varnosti je posvečena evakuaciji.

Geslo letošnjega meseca požarne varnosti je:

KO ZAGORI, NAJ SE TI VEN MUDI!

 

Če zagori naj se ti ven mudi

Če zagori naj se ti ven mudi

 

Tematika letošnjega oktobra – meseca požarne varnosti – je namenjena evakuaciji. Program aktivnosti smo pripravili skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Slovenskim združenjem za požarno varstvo.

Komisija za preventivo bo 15. septembra 2015 v IC na Igu izvedla posvet ob mesecu požarne varnosti. Njegova vsebina se bo navezovala na program letošnjega meseca požarne varnosti, zato bo v pomoč vsem tistim, ki bodo letos izvajali programe meseca požarne varnosti.

Uprava RS za zaščito in reševanje bo posvet na temo evakuacije izvedla 1. 10. 2015 v Murski Soboti na prireditvi Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja.

Pripravljeno je gradivo o evakuaciji (zgibanki Evakuacija iz stanovanja in Če zagori, naj se ti ven mudi ter tematski plakat za otroke Če zagori, naj se ti ven mudi), ki so ga prejele gasilske zveze. Omenjeno gradivo si lahko ogledate na spodnjih bližnjicah. Komisija za preventivo pa je pripravila tudi predstavitev s katero si lahko gasilci pomagajo pri izvajanju predavanj povezanih z evakuacijo.

 

Dopis GZ ob mesecu požarne varnosti

Poročilo o aktivnostih ob mesecu varstva pred požari – oktober 2015

 

 PPT o evakuaciji

DIDAKTIČNI FILMI O EVAKUACIJI:

Načrt evakuacije

Prosta evakuacijska pot

Evakuacija ni možna

Po evakuaciji

Celoten film o evakuaciji

 

PROMOCIJSKO GRADIVO:

Zgibanka za odrasle

Zgibanka za otroke

Plakat za otroke

Kazalo za knjige

Urnik

Vir: GZS

Osrednja tematika meseca požarne varnosti je bila posvečena ljudem s posebnimi potrebami.

 

Geslo meseca:

KO ZAGORI, POMOČ POTREBUJEMO VSI.

 

Dopis gasilskim zvezam in regijskim poveljnikom.

PPT predstavitev smernic za izvedbo preventivnih pregledov.

Bližnjica do zgibanke.

Bližnjica do plakata.

 

 

 

Slika1_invalidi

Ob mesecu požarne varnosti 2014

Letno beležimo v Sloveniji preko 2000 požarov na objektih. V njih se poškoduje preko 100 oseb, do 15 oseb letno zaradi požarov v Sloveniji umre. To so številke, ki kažejo na velik pomen požarne preventive. Požarna preventiva postane še pomembnejša, če govorimo o gibalno, slišno ali drugače oviranih osebah oz. osebah s posebnimi potrebami.

Letos je osrednja tematika meseca požarne varnosti posvečena prav ljudem s posebnimi potrebami. Požar v objektu je nevaren. Navadno lahko pričakujemo, da bodo ljudje produkte, ki nastajajo med gorenjem, zaznali hitro in se prav tako hitro umaknili iz objekta. Povsem drugače je, če so uporabniki objekta pri zaznavanju ali gibanju tako ali drugače ovirani. Takšne osebe ne slišijo navodil in jih ne morejo brati z ustnic, npr. ker ima gasilec čelado. Navajene so se orientirati po zvokih – v nevarnosti jih preveč zvokov zmoti – gibajo se počasneje ipd. V tem primeru postane požar še bolj nevaren, uporabniki objekta pa izpostavljeni večjemu tveganju. V sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilsko zvezo Slovenije ter Slovenskim združenjem za požarno varstvo je nastalo osnovno gradivo. Zaradi omejenih sredstev bo natisnjeno nekoliko manjše število zgibank in plakatov, ki bodo posredovani javnosti, nekaj zgibank bo posredovanih tudi gasilskim zvezam.

Ob mesecu požarne varnosti bodo – v sodelovanju Gasilske zveze Slovenije in Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje – organizirani posveti na temo meseca požarne varnosti. Tudi v sklopu gasilskih društev ali zvez lahko organiziramo aktivnosti, ki bodo udeležencem pomagale spoznati pomen in vlogo požarno-preventivnih ukrepov za osebe s posebnimi potrebami. Obiščemo lahko ustanove ali posameznike, kjer se v požarnem okolišu zadržujejo osebe s posebnimi potrebami. Ustanovam predlagamo, da kljub temu, da morda to zanje ni zakonsko obvezno (imajo manj uporabnikov ali nižjo stopnjo požarne ogroženosti), izvedejo vaje evakuacije. Pogovorimo se s pooblaščeno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Poseben poudarek damo:
– Požarno-preventivnim ukrepom (predvsem pri kuhanju, ogrevanju, kajenju, uporabi električnih naprav in napeljav),
– načinom odkrivanja požara (upoštevamo oviro, ki jo ima oseba),
– možnostim in načinom obveščanja uporabnikov objekta ob požaru,
– možnostim varne evakuacije iz objekta (upoštevamo oviro, ki jo ima oseba),
– načinu varne evakuacije (morda je bolj varno, da oseba ostane v prostoru),
– možnostim in načinom obveščanja Centra za obveščanje,
– možnostim avtomatskega prenosa požarnega alarma v osrednjo enoto (hitrejša odzivnost),
– pregledu ustreznosti požarnega in evakuacijskega načrta (preverimo, ali načrt zajema vse pomembne podatke in ali se sklada z dejanskim stanjem na terenu),
– dovoznim in dostopnim potem ter postavitvenim in delovnim površinam ob zgradbi (preverimo, ali so površine ustrezno določene in označene ter ali so proste in prehodne).

Demonstracijsko lahko prikažemo vlogo in pomen gasilnika (izvedemo demonstracijo gašenja z gasilnikom) ali požarne odeje, ki jo v namišljenem scenariju uporabimo za prekrivanje ponve, v kateri se je vnelo olje. Z osebami, ki so v ustanovah odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, se pogovorimo o sodelovanju v primeru požara in načinu izvajanja evakuacije. Problematiko evakuacije je treba v objektih, kjer se nahajajo osebe s posebnimi potrebami, vzeti še posebej resno. Evakuacijo je treba organizirati tako, da bodo uporabniki objekta seznanjeni z omejitvami oseb s posebnimi potrebami ter jim bodo znali ob evakuaciji pomagati. Primere evakuacije oseb s posebnimi potrebami je treba vaditi na vajah evakuacije, o njih se je treba pogovarjati in jih organizacijsko opredeliti. Vir: GZS

Ob mesecu požarne varnosti 2013

Dolgo in sušno pletje z obilico požarov je končano. Za prvimi šolskimi dnevi v septembru počasi prihaja oktober – mesec požarne varnosti. Osrednja tema letošnjega meseca so sredstva in naprave za začetno gašenje požarov, kot so gasilniki, požarne odeje in podobno. V sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo so nastala osnovna gradiva, kamor spadajo zgibanki Gasilnik v stanovanje in Gasilnik v avto ter plakat. Zaradi omejenih sredstev bo natisnjeno nekoliko manjše število zgibank in plakatov, ki bodo posredovani javnosti, nekaj zgibank bo posredovanih tudi gasilskim zvezam.
Gasilci dobro vemo, da je gašenje požara zelo hitro in uspešno le, če pričnemo z njim, ko je gorenje komaj dobro začelo. Gasilci se neprestano usposabljamo, vadimo in posodabljamo opremo. Da smo svojem delu dobro kos, kažejo zadnje večje intervencije, kjer sta bila odziv (odzivni časi in številčnost moštva) ter opravljanje nalog s strani gasilskih enot na visokem strokovnem nivoju. S skupnimi močmi lahko na višji nivo dvignemo tudi raven preventive v svojih požarnih okoliših, saj so prebivalci pogosto o uporabi naprav za začetno gašenje požarov slabo poučeni. In prav to – gašenje v začetni fazi – je glavni namen uporabe sredstev ter naprav za začetno gašenje požarov in cilj letošnjega meseca požarne varnosti.
V mesecu požarne varnosti lahko v sklopu gasilskih društev ali zvez organiziramo aktivnosti, ki bodo udeležencem pomagale spoznati pomen in pravilno uporabo gasilnikov ter požarnih odej in podobno. Na temo uporabe gasilnika lahko:
prikažemo gašenje različnih vrst goriv:
o gašenje požarov razreda A – potrebujemo npr. les, kose pohištva, star fotelj in podobno;
o gašenje požarov razreda B – potrebujemo npr. ponev z bencinom/nafto;
o gašenje požarov razreda C – potrebujemo npr. tlačno posodo z gospodinjskim plinom (propan/butan);
o gašenje požarov razreda F – olje v ponvi;
gašenje izvajamo z gasilniki na vodo, peno, CO2, praškom, gasilom skupine F;
gašenje osebnega vozila:
o primer 1: vozilo zagori v predelu motorja – prikažemo pravilni postopek gašenja, gasimo le skozi reže ob priprtem motornem pokrovu;
o primer 2: vozilo zagori v predelu motorja – prikažemo nepravilni postopek gašenja, gasimo ob odprtem motornem pokrovu.

Prikažemo lahko tudi pomen požarne odeje, ki jo v namišljenem scenariju uporabimo za prekrivanje ponve, v kateri se je vžgalo olje.
Predlagamo, da se povežete z lokalnimi ponudniki gasilnikov in se dogovorite, da le-ti zagotovijo vsaj del gasilnikov za prikaz, hkrati pa se lahko dogovorite tudi o prodaji gasilnikov prebivalcem. Vir: GZS

 Ob mesecu požarne varnosti 2012

Geslo meseca oktobra, ki je tradicionalno mesec požarne varnosti, je v letu 2012: PO POTRESU LAHKO TUDI ZAGORI. Z namenom informirati ter ozaveščati smo skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje in Slovenskim združenjem za požarno varstvo pripravili plakat in zgibanko, ki nudita več informacij o omenjeni tematiki. Natisnili smo 13.000 plakatov in 200.000 zgibank. Po razdelilniku letos pripada Gasilski zvezi Slovenije 10.000 plakatov in 100.000 zgibank.

Za potrebe gasilskih društev in zvez smo pripravili razdelilnik z gradivi. Vsa gradiva so pripravljena na Gasilski zvezi Slovenije po regijah in znotraj njih po gasilskih zvezah. Gradiva lahko dvignete med 7. in 15. uro na Tržaški 221 v Ljubljani. Predlagamo vam, da se o dvigu predhodno telefonsko dogovorite.

V sklopu aktivnosti ob mesecu požarne varnosti bo 28. in 29. septembra 2012 na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju potekalo 32. državno srečanje društev Mladi gasilec na temo: »GASILCI V ŠOLI«.

V tednu od 1. do 6. oktobra 2012 bodo posamezniki in ustanove dolžni prilepiti doplačilno gasilsko znamko v vrednosti 0,15 EUR na vsako poštno pošiljko v notranjem in mednarodnem prometu, razen na pošiljke s knjigami, časopisi in revijami. Zbrana sredstva bo Gasilska zveza Slovenije uporabila za izenačevanje materialne opremljenosti gasilstva in spodbujanje mladine za delo v gasilstvu. Vir: GZS